Aanmelden bij Clubkit

Hoe kan ik mijn club aanmelden?

U kunt uw vereniging eenvoudig aanmelden via het aanmeldformulier. Deze dient volledig ingevuld te worden en na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een sponsoradviseur neemt vervolgens contact met u op.

Wat zijn de voorwaarden voor aanmelding?

Elke sportclub mag zich kosteloos aanmelden voor Clubkit sponsorprogramma's. Echter, op dit moment worden nog niet alle sporten ondersteund. Kijk voor een actuele lijst met sporten op de aanmeldpagina. De aanmelding dient te worden gedaan door iemand die namens uw vereniging bevoegd is. Er geldt voor aanmelding geen minimum of maximum ledenaantal.

Hoe snel kan mijn club beginnen met de sponsorprogramma's?

Uw club kan vrijwel direct starten. Zodra uw aanmelding bij Clubkit is binnengekomen, wordt er contact met u opgenomen door één van onze sponsoradviseurs. Deze zal het programma toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Hierna ontvangt u van ons een checklist, algemene informatie en de overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst wordt uw club direct geactiveerd en ontvangt u de inloggegevens.

Hoe lang kan ik meedoen met Clubkit sponsorprogramma's?

Zo lang als uw wilt. Clubkit kent geen eindtermijn. U bepaalt zelf wanneer u begint en eindigt met Clubkit sponsorprogramma's.

Financiële vragen

Zijn er kosten verbonden aan deelname van sponsorprogramma's?

Deelname is gratis. Clubkit biedt alle faciliteiten kosteloos en risicovrij aan. Alleen wanneer het uw club sponsoring oplevert, wordt een gedeelte ingehouden aan kosten. Deze kosten verschillen per sponsorprogramma.

Wat kan het mijn club opleveren?

Opbrengsten variëren per club en zijn geheel afhankelijk van hoe goed u Clubkit onder uw leden promoot en hoe actief zij zich voor uw club inzetten. Clubkit biedt u diverse mogelijkheden om het programma onder de aandacht te brengen om het succes te vergroten.

Wie regelt de betalingen en administratie?

Dat regelt Clubkit voor u. Zowel de betalingsmogelijkheden en afhandeling worden volledig door ons gefaciliteerd. De binnengekomen sponsorbedragen worden beheerd door Stichting Beheer Verenigingsgelden Clubkit, waar de meerderheid van de bestuurders van clubs afkomstig is. Sponsorgelden worden elke maand via een afrekening aan u uitbetaald.

Kan ik zien hoeveel sponsorgeld mijn club binnenkrijgt?

Omdat wij volledige transparantie bieden, heeft u volledige inzage in transacties die voor uw vereniging binnenkomen. Deze kunt u à la minute inzien in de beheeromgeving. Daarbij kunt u zien welke leden sponsorgeld opleveren en hoeveel dat is. De transacties zijn eenvoudig te exporteren naar Excel.

Wanneer ontvangt mijn club sponsorgeld?

Uw club ontvangt al sponsorgeld wanneer u een sponsortegoed van 50 euro heeft bereikt. Alle sponsorgelden van de voorgaande maand (op basis van bijschrijvingsdatum) worden elke 3e maandag van de maand overgemaakt. In de beheeromgeving is direct te zien wat het huidige tegoed is en wanneer dit wordt uitbetaald.

Hoe wordt het geld dat voor mijn club bestemd is gewaarborgd?

Uw sponsorgelden komen binnen via een derdengeldenrekening. Deze stichting, waar de meerderheid van de bestuurders van deelnemende clubs afkomstig is, houdt toezicht op de geldstromen. Uw sponsorgelden zijn dus altijd gewaarborgd.

Clubkit gebruiken

Wat heb ik nodig om Clubkit te gebruiken?

Een computer met internetaansluiting is onmisbaar voor gebruik van Clubkit. Daarbij heeft u binnen uw vereniging één aanspreekpunt nodig voor contact met ons. Verder is het belangrijk dat u leden enthousiast kunt maken om zich voor uw vereniging in te zetten. Wij maken de sponsorprogramma's zo leuk en aantrekkelijk mogelijk, maar uw inzet blijft nodig.

Wat kan ik in de beheeromgeving beheren?

Zeer veel. Als vereniging bent u in staat om de styling van de sponsoromgeving naar uw hand te zetten. Verder kunt u transacties, tegoeden en afrekeningen beheren, waardoor u altijd actueel inzicht heeft in de opbrengsten voor uw vereniging. U kunt teams, spelers en nieuwe beheergebruikers aanmaken. Naast deze functionaliteiten biedt Clubkit u nog veel meer handige functies waardoor het beheren van sponsorgelden een eitje wordt.

Ondersteuning

Welke ondersteuning kan ik van Clubkit krijgen?

Bij gebruik van Clubkit kunt u gratis gebruik maken van onze helpdesk, die per telefoon en e-mail te bereiken is. Daarbij kunnen wij u ondersteunen met promotiemateriaal, dat we gratis aanbieden via de beheeromgeving. Ook kunnen we gratis posters en andere communicatiemiddelen voor u opmaken, waarbij alleen de drukwerkkosten voor uw rekening zijn.

Hoe kan ik de helpdesk bereiken?

U kunt de helpdesk per e-mail bereiken op support@clubkit.nl of via de helpfunctie van de beheeromgeving. Telefonisch is onze helpdesk ook te bereiken, op 023 – 531 41 94 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Waar ik terecht met algemene vragen?

Voor algemene vragen kunt u telefonisch contact opnemen op 023 – 531 41 94 of per e-mail op info@clubkit.nl.